Çözümler

Doğru Teknoloji = Katma Değer

Epik Yönetim Sistemi (EYS)

Epik Yönetim Sistemi (EYS), alacak, hukuk, tahsilat (collection) ve varlık yönetim süreçlerinde ihtiyaç duyulan tüm fonksiyon ve işlevsellikleri içeren, web tabanlı bir yazılım çözümüdür.

AYS | Alacak Yönetim Sistemi

AYS | Alacak Yönetim Sistemi

AYS, kurumun tahsili gecikmiş alacak takibine ilişkin idari ve yasal takip süreçlerini yönetir.
HYS | Hukuk Yönetim Sistemi

HYS | Hukuk Yönetim Sistemi

HYS, kurumun taraf olduğu icra, hukuk, ceza ve idari davalara ilişkin takip süreçlerini yönetir.
TYS | Tahsilat Yönetim Sistemi

TYS | Tahsilat Yönetim Sistemi

TYS, kurumun tahsili gecikmiş alacaklarına ilişkin tahsilat toplama süreçlerini yönetir.
VYS | Varlık Yönetim Sistemi

VYS | Varlık Yönetim Sistemi

VYS, varlık yönetim şirketlerinin portföylerini ve tahsilat toplama süreçlerini yönetir.
EYS Modül ve Bileşenler