Hukuk Yönetim Sistemi

Etkin Takip = Hukukta Başarı

HYS

Hukuk Yönetim Sistemi, kurumların taraf olduğu icra, hukuk, ceza gibi davalara ilişkin süreçlerinde ihtiyaç duyulan tüm fonksiyon ve işlevsellikleri içeren, web tabanlı bir yazılım çözümüdür.

Hukuk Yönetiminin Önemi

Başarılı dava ve icra takibi için, kurum aleyhine veya lehine başlatılan icra takibi, hukuk, ceza, idari davaların etkin yönetimi ve takip süreçlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir.

Bu noktada HYS kurumun taraf olduğu dava ve icra takip süreçlerinde ihtiyaç duyduğu tüm fonksiyon ve işlevsellikleri barındıran bir çözüm sunarak takip başarısı kazandırmaktadır.

Ayrıca HYS, kuruma avukatla eş zamanlı olarak dava takip sürecindeki işlemleri kontrol edebilme imkanı sunar dava takip başarısını büyük oranda artırır.

Hukuk Yönetim Sistemi (HYS)

Kazanımlar

Hukuk Yönetim Sisteminin kurumunuza sağlayacağı faydalar

Finansal Kazanımlar

 • Hukuk davalarından kaynaklanan finansal risklerini %60’a varan oranda azaltır.
 • Dava ve icra takip başarısını %35’e varan oranda artırır.
 • Dava ve icra sonuçlanma hızını %15’e varan oranda artırır.
 • Dava ve icra kaynaklı finansal krizleri önceden kestirilmesine imkan sağlar.
 • Dava ve icra takip süreçlerinde hizmet maliyetlerini düşürür.

Yönetim Kazanımları

 • Takip sürecinde izlenecek yolların neler olması gerektiği gösterilir.
 • Yönetimin stratejik kararlar almasını kolaylaştıran sonuçlar üretir.
 • Lokasyon ve platform bağımsız işlem yürütme olanağı sağlar.
 • Tüm süreç boyunca oluşan verilerin analiz ve raporlarını üreterek verimlilik kontrolüne olanak sağlar.
 • İlgili tüm rolleri sürece dahil ederek ekipler arası koordinasyonu sağlar.
 • Kurum aleyhine açılan davalara karşı aksiyon alma beceri ve hızının artırılması.

Zaman Kazanımları

 • Avukatın işlemin hızlı ve süresinde yapılmasında kolaylıklar sağlayarak zaman tasarrufu sağlar.
 • Yaygın avukatlık servis ağı ile dava takip sürecinin verimini ve hızını artırır.
 • Hızlı kurumlum olanağı ile sistemin adaptasyon süresini kısaltır.
 • Entegrasyon kabiliyetleri ile verilerin sorunsuz ve hızlı şekilde sisteme aktarılmasına olanak sağlar.
 • Süreç yönetimi sayesinde rutin işlemlerde zaman tasarrufu sağlar.
 • Avukatın işlemin hızlı ve süresinde yapılmasında kolaylıklar sağlayarak zaman tasarrufu sağlar.

İşgücü Kazanımları

 • Dava ve icra takip sürecinde gözden kaçabilecek detayları öngörüp hata riskini ortadan kaldırır.
 • İlk dava harç ve masraflarının hesaplanmasında kolaylık sağlar.
 • Gelen ve giden tebligatları sorgulama imkanı sağlar.
 • Kurum içi süreç yönetimini sağlayarak iş gücü kaybını önler.
 • Dava takip süreçlerinde, avukatlık hizmetinin verimini artırır.
 • Entegrasyon kabiliyetleri ile manuel işlem gerekliklerini en aza indirir.
 • Tüm operasyonel süreçlerin işgücü maliyetlerini düşürür.

Fonksiyonel Bileşenler

Hukuk Yönetim Sistemi fonksiyon ve işlevsellikleri

Taraf Yönetimi

Dava ve icra takibine taraf olan özel ve tüzel kişilerin tanımlanmasına ve düzenlenmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Dosya Yönetimi

Dava ve icra takibine ilişkin dosyaların tanımlanmasına ve ilgili taraflar ile ilişkilendirilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Kurumsal Hafıza Yönetimi

Sistemde yaşanan her türlü olayın kayıtlarını tutarak istendiğinde filtrelenebilir bir arayüz ile listeleme, raporlama imkanı sunan işlevsellikleri içerir.

Sistem Yönetimi

Sistem servislerinin konfigürasyonuna ve parametrik tanımlamalarına işlevsellikleri içerir. Ayrıca sistemin işleyişi ile ilgili aksaklıkların tesbitine ve test edilmesine de olanak sağlar.

Organizasyon Yönetimi

Kuruma ait organizasyon bilgilerinin ve şube, acente yapısının kurgulanmasına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir. Bu konfigürasyonlar dosya delegasyon yapısını belirler.

Kullanıcı Yönetimi

Sisteme erişim yetkisi olan kullanıcıların ve bu kullanıcılara ait bilgilerin tanımlanabilmesine olanak sağlayan işlevselliklerini içerir.

Yetkilendirme Yönetimi

Sistem kullanıcılarının yetki ve sorumluluklarına göre grup bazında yetki verme veya kısıtlanabilmesine olanak sağlayan işlevsellikler içerir.

Delegasyon Yönetimi

Dava ve icra takibi dosyalarının, kurum organizasyon şemasına uygun olarak bölge, birim, şube ve avukatlık hizmeti sunan vekillere delege edilmesini ve delegasyon parametrelerinin yönetilmesini sağlayan işlevsellikleri içerir.

Süreç Yönetimi

Süreç içerisinde oluşan işlerin takibine, planlanmasına, kullanıcı bazında bildirim ve hatırlatmalar yapılabilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Doküman Yönetimi

Takip süreçlerinde müşteriye ve dosyaya ilişkin bilgi ve belgelerin sistemde dokümante edilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Finans Yönetimi

Dava ve icra takip süreçlerinde kullanılan finansal parametrelerin tanımlanabilmesine ve düzenlenebilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Tebligat Yönetimi

Kuruma iletilen tebligatların türlerine göre ayrıştırılarak yönetimsel ve operasyonel süreçlere tabi tutulmasına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Dava Yönetimi

Kurumun taraf olduğu icra, hukuk, ceza, soruşturma gibi davaların takiplerine ilişkin yönetim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

İcra Yönetimi

Kredi masraf ilişkisinden veya diğer nedenlerden kaynaklanan, kurum aleyhine başlatılan icra takiplerine ilişkin yönetimsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Tahsilat (Collection) Yönetimi

İdari veya yasal takip süreçlerinde müşteriye, ürüne ve alacağa ilişkin senaryolar hazırlanmasına ve bu senaryolara göre telefon, e-posta, sms, mektup gibi araçlar ile aksiyonlar alınmasına olanak sağlar.

Teminat Yönetimi

Yasal takip sürecinde takibe konu olan ticari kredilere ilişkin tüm teminatların, yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar..

Ödeme Planı Yönetimi

Takip süreçlerinde müşteri bazında otomatik veya manuel ödeme planları düzenlenmesine ve bu planlara uygun ödeme alınıp alınmadığına dair takip işlemlerinin yapılmasına olanak sağlar.

Muhasebe Yönetimi

Kuruma avukatlık hizmeti sunan vekillerin avans, masraf, vekalet ücreti, prim ve serbest muhasebe makbuzu gibi konulara ait iş ve işlemlerin yürütülmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Entegrasyon Yönetimi

Dış kaynaklı verilerinin AYS sistemine, AYS sistemindeki verilerinin de dış sistemlere anlık , periyodik veya toplu olarak aktarımına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Eklenti Yönetimi

Sistem dışında çalışan ve kendine has işlevleri olan eklentilerin, sistem ile uyumlu şekilde çalışmasına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Rapor Yönetimi

Süreç içerisinde sistemde oluşan tüm veriler üzerinde özelleştirilebilen rapor ve istatistikler alınabilmesi sağlayan işlevsellikler içerir.

Destek Yönetimi

Sistem yöneticileri ile kurum ve avukat kullanıcıları arasında yardım ve destek taleplerin yönetilebildiği işlevsellikleri içerir.