Tahsilat Yönetim Sistemi

Etkili iletişim = Ekstra Tahsilat

TYS

Tahsilat Yönetim Sistemi, kurumun tahsili gecikmiş alacaklarına ilişkin tahsilat toplama süreçlerini yönetir, ekstra tahsilat yapılmasını sağlar.

Tahsilat Yönetiminin Önemi

Kredi kartı, bireysel ve ticari kredi kullanım oranlarının her yıl %10 ile %15 arasında arttığı ülkemizde, yasal takibe konu olan dosya adetlerinde ciddi artışlar gözlenmektedir.

Tahsili gecikmiş alacakların verimli ve etkili şekilde yönetildiğinde, yasal takibe gerek kalmaksızın tahsilata dönüşen alacak oranlarında %20 a varan artış sağlandığı gözlemlenmektedir.

Bu noktada TYS, kurum alacaklarının tahsilat (collection) ve idari takip süreçlerinde ihtiyaç duyduğu tüm fonksiyon ve işlevsellikleri barındıran bir çözüm sunarak %15 oranında ekstra alacak tahsilat başarısı kazandırmaktadır.

Tahsilat Yönetim Sistemi (TYS)

Kazanımlar

Tahsilat Yönetim Sisteminin kurumunuza sağlayacağı faydalar

Finansal Kazanımlar

 • Alacakların finansal risklerini %30’a varan oranda azaltır.
 • Alacakların tahsilata dönüşümünü %15’e varan oranda artırır.
 • Alacakların tahsilata dönüşümün hızını %25’e varan oranda artırır.
 • Alacaklar kaynaklı finansal krizleri önceden kestirilmesine imkan sağlar.
 • Tahsilat ve idari takip süreçlerinde hizmet maliyetlerini düşürür.

Yönetim Kazanımları

 • Yönetimin stratejik kararlar almasını kolaylaştıran sonuçlar üretir.
 • Lokasyon ve platform bağımsız işlem yürütme olanağı sağlar.
 • Tüm süreç boyunca oluşan verilerin analiz ve raporlarını üreterek verimlilik kontrolüne olanak sağlar.
 • İlgili tüm rolleri sürece dahil ederek ekipler arası koordinasyonu sağlar.
 • Tahsilat (collection)operasyonlarında aksiyon alma beceri ve hızının artırılması,

Zaman Kazanımları

 • Tahsilat toplama (Collection) ve idari takip sürecinde tahsilat hızını artırır, zaman kaybını önler.
 • Yaygın avukatlık servis ağı ile idari takip sürecinin verimini ve hızını artırır.
 • Hızlı kurumlum olanağı ile sistemin adaptasyon süresini kısaltır.
 • Entegrasyon kabiliyetleri ile verilerin sorunsuz ve hızlı şekilde sisteme aktarılmasına olanak sağlar.
 • Süreç yönetimi sayesinde rutin işlemlerde zaman tasarrufu sağlar.

İşgücü Kazanımları

 • Kurum içi süreç yönetimini sağlayarak iş gücü kaybını önler.
 • Tahsilat ve idari takip süreçlerinde alınan, avukatlık hizmetinin verimini artırır.
 • Entegrasyon kabiliyetleri ile manuel işlem gerekliklerini en aza indirir.
 • Avukat hizmetleri nedeni ile oluşan finansal hareketlerin (Avans, masraf, vekalet ücreti gibi) yönetimi yaparak, muhasebeleşmesi kolaylaştırır.
 • Tüm operasyonel süreçlerin işgücü maaliyetlerini düşürür.

Fonksiyonel Bileşenler

Tahsilat Yönetim Sistemi fonksiyon ve işlevsellikleri

Tahsilat Yönetim Sistemi Fonksiyonel Bileşen Şeması

Müşteri Yönetimi

Kurum alacaklarına muhatap olan tüzel veya gerçek kişilerin tanımlanıp, düzenlenebildiği, ilgili ürün ilişkisinin kurgulanabildiği işlevsellikleri içerir.

Ürün Yönetimi

Tahsili gecikmiş alacaklara konu olan ürünlerin tanımlanmasına ve ilgili müşteri ile ilişkilendirilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Kurumsal Hafıza Yönetimi

Sistemde yaşanan her türlü olayın kayıtlarını tutarak istendiğinde filtrelenebilir bir arayüz ile listeleme, raporlama imkanı sunan işlevsellikleri içerir.

Sistem Yönetimi

Sistem servislerinin konfigürasyonuna ve parametrik tanımlamalarına işlevsellikleri içerir. Ayrıca sistemin işleyişi ile ilgili aksaklıkların tesbitine ve test edilmesine de olanak sağlar.

Organizasyon Yönetimi

Kuruma ait organizasyon bilgilerinin ve şube, acente yapısının kurgulanmasına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir. Bu konfigürasyonlar dosya delegasyon yapısını belirler.

Kullanıcı Yönetimi

Sisteme erişim yetkisi olan kullanıcıların ve bu kullanıcılara ait bilgilerin tanımlanabilmesine olanak sağlayan işlevselliklerini içerir.

Yetkilendirme Yönetimi

Sistem kullanıcılarının yetki ve sorumluluklarına göre grup bazında yetki verme veya kısıtlanabilmesine olanak sağlayan işlevsellikler içerir.

Delegasyon Yönetimi

Dava ve icra takibi dosyalarının, kurum organizasyon şemasına uygun olarak bölge, birim, şube ve avukatlık hizmeti sunan vekillere delege edilmesini ve delegasyon parametrelerinin yönetilmesini sağlayan işlevsellikleri içerir.

Süreç Yönetimi

Süreç içerisinde oluşan işlerin takibine, planlanmasına, kullanıcı bazında bildirim ve hatırlatmalar yapılabilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Doküman Yönetimi

Takip süreçlerinde müşteriye ve dosyaya ilişkin bilgi ve belgelerin sistemde dokümante edilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Finans Yönetimi

Dava ve icra takip süreçlerinde kullanılan finansal parametrelerin tanımlanabilmesine ve düzenlenebilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Tahsilat (Collection) Yönetimi

İdari veya yasal takip süreçlerinde müşteriye, ürüne ve alacağa ilişkin senaryolar hazırlanmasına ve bu senaryolara göre telefon, e-posta, sms, mektup gibi araçlar ile aksiyonlar alınmasına olanak sağlar.

İdari Takip Yönetimi

Kuruma ait tahsili gecikmiş alacakları (TGA), idari takip sürecinde tahsil edilmesi amacı ile müşteri görüş, görüşme ve kampanyalarının yönetilmesi olanaklarını sağlayan işlevsellikler içerir.

Yasal Takip Yönetimi

Yasal takip sürecinde tahsil edilmesi hedeflenen dosyaların, avukata tevzi edilmesinden tahsilatın gerçekleşmesine kadar ki süreçte tüm yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar.

Dava Yönetimi

Yasal takibe bağlı oluşabilecek ceza veya hukuk davaları dahil tüm yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar.

Teminat Yönetimi

Yasal takip sürecinde takibe konu olan ticari kredilere ilişkin tüm teminatların, yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar..

Ödeme Planı Yönetimi

Takip süreçlerinde müşteri bazında otomatik veya manuel ödeme planları düzenlenmesine ve bu planlara uygun ödeme alınıp alınmadığına dair takip işlemlerinin yapılmasına olanak sağlar.

Muhasebe Yönetimi

Kuruma avukatlık hizmeti sunan vekillerin avans, masraf, vekalet ücreti, prim ve serbest muhasebe makbuzu gibi konulara ait iş ve işlemlerin yürütülmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Entegrasyon Yönetimi

Dış kaynaklı verilerinin AYS sistemine, AYS sistemindeki verilerinin de dış sistemlere anlık , periyodik veya toplu olarak aktarımına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Eklenti Yönetimi

Sistem dışında çalışan ve kendine has işlevleri olan eklentilerin, sistem ile uyumlu şekilde çalışmasına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Rapor Yönetimi

Süreç içerisinde sistemde oluşan tüm veriler üzerinde özelleştirilebilen rapor ve istatistikler alınabilmesi sağlayan işlevsellikler içerir.

Destek Yönetimi

Sistem yöneticileri ile kurum ve avukat kullanıcıları arasında yardım ve destek taleplerin yönetilebildiği işlevsellikleri içerir.